...

Financieringsmogelijkheden

Financiering Wolk heupairbag

De inzet van de Wolk heupairbag kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Hieronder hebben we de verschillende mogelijkheden overzichtelijk op een rij gezet voor de financiering. Wolk heeft ervaring met het aanvragen van verschillende subsidies en ondersteunt hierbij graag. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Financiering in de Wlz

Zorgprofiel

Tot en met 2014 werd er een zorgzwaartepakket (ZZP) indicatie gegeven. Deze term kwam uit de AWBZ. Sinds 1 januari 2015 bestaat de AWBZ niet meer en vallen indicaties voor verblijf onder de Wlz. Daarmee zijn de oude zorgzwaartepakket (ZZP)-indicaties vervangen door zorgprofielen.

In de Wlz-indicatie die het CIZ afgeeft staat een zorgprofiel. Een zorgprofiel beschrijft de zorgbehoefte. Wolk kan bekostigd worden als onderdeel van het zorgprofiel.

Prestatiecode thuiszorgtechnologie

De nieuwe prestatiecode thuiszorgtechnologie geldt sinds januari 2020 en maakt het mogelijk om per cliënt maximaal 6,5 uur per maand aan zorgtechnologie te declareren bij de zorgverzekeraar tegen het afgesproken tarief voor verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding.

Deze extra vergoeding is mogelijk bovenop de uren voor directe contacttijd met de cliënt. Bovendien is er binnen het experiment Bekostiging verpleging en verzorging veel ruimte om afspraken te maken over digitale zorgtoepassingen.

Financiering in de wijkverpleging

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is bedoeld voor aanbieders van zorg en/of ondersteuning die bezig zijn met e-healthoplossingen.

Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. Via deze subsidie kan je ook innovatieambassadeurs inzetten die collega’s helpen. Wolk kan voor cliënten in de wijkzorg gesubsidieerd worden met deze subsidie.

Prestatiecode thuiszorgtechnologie

De wijkverpleging en thuiszorg staan onder druk door personeelstekorten en regellast. De vermindering van de administratieve lasten en de inzet van slimme digitale zorg kan hier zeker een bijdrage in leveren. Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe beleidsregels waardoor er in de wijkverpleging meer vormen van thuiszorgtechnologie worden vergoed. Het maakt niet meer uit welke vorm van thuiszorgtechnologie wordt ingezet. Als zorgaanbieder mag je samen met de zorgverzekeraar bepalen welke thuiszorgtechnologie je voor welke cliënt gaat inzetten. Zoals bijvoorbeeld de inzet van de Wolk heupairbag.

Er mag per cliënt in de thuiszorg maximaal 6,5 gedeclareerd worden voor thuiszorgtechnologie tegen het afgesproken tarief voor verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Bovendien is er binnen het experiment Bekostiging verpleging en verzorging veel ruimte om afspraken te maken over digitale zorgtoepassingen.