...

Interview met Mw. te G. – fysiotherapeut en projectleider Wolk bij Stichting Eykenburg

Wat is de aanleiding geweest om de samenwerking met Wolk aan te gaan?

Eykenburg staat erg open voor innovaties. Daarbij zijn heupbreuken enorm impactvol voor de ouderen en ook bij ons. Voorheen waren er ook veel fracturen bij ons.


Hoe heb je jouw rol als projectleider ervaren?

Hartstikke leuk, uitdagend, maar ook arbeidsintensief. Veranderingen aanbrengen is altijd een moeilijk punt. In het begin is het moeilijk om mensen te laten inzien wat het nut van de wolk is voor client maar ook voor de zorg. In een later stadium is de uitdaging om het draaiende te houden.
Jammer van Corona, want ik ging net een fase in dat ik zelf een stapje terug kon doen en daarmee de verantwoording en regie meer bij de afdelingen kon laten. Nu moeten we weer een beetje opnieuw beginnen, want nieuwe cliënten, en veranderende samenstelling van teams


Op welke manier hebben jullie intern voor een goede implementatie gezorgd?

In het begin door veel gesprekken te voeren met allerlei functionarissen (artsen, EVV’ers, teamleiders, verpleegkundig specialisten). De artsen/ verpleegkundig specialisten spelen een grote rol in de verwijzing. Als de arts / verpleegkundig specialist niet meteen bij binnenkomst signaleert, dan komt Wolk pas veel later in beeld. De EVV’er is verantwoordelijk voor contact / uitleg met familie.


Hoe hebben jullie de juiste cliënten geselecteerd?

We hebben twee aanvoerroutes:
1.) Cliënten die binnenkomen kunnen naar mij doorverwezen worden door artsen / Verpleegkundige specialisten (“cliënt komt binnen met oormerk valgevaarlijk”) met suggestie Wolk! Of Wolk wordt ingezet laten ze dan aan mij over.
2.) De andere aanvoerroute zijn de cliënten die al binnen zijn. Bij achteruitgang van een client kan de EVV’er / teamleider of zorgmedewerker die valgevaar of onzekerheid /angst voor bewegen bij de client signaleert bij mij komen en samen kijken we of deze client in
aanmerking komt voor de wolk.


Kun je beschrijven hoe de pilotfase van 3 maanden is verlopen?

We hebben in de eerste 3 maanden veel personeel laten kennismaken met het product, hierbij hebben de mensen van Wolk ook veel geholpen: uitleggen / toelichten / herhalen. We zijn begonnen op 2 afdelingen (1x PG en 1x Somatiek). Na de introductie zijn we op kleine schaal begonnen om de cliënten te laten kennis maken met en te laten wennen aan de wolk. De acceptatie en het inzien van voordeel van de wolk kwam op gang en konden we verder met het uitrollen van de wolks op meerdere afdelingen


Kun je iets vertellen over hoe cliënten Wolk hebben ervaren?

Op PG afdeling hadden wij meer problematiek verwacht in verband met acceptatie. Het tegendeel bleek, de wolk werd over het algemeen goed geaccepteerd. ’s Ochtends om, ‘s avonds af, niks aan de hand. Er zijn ook cliënten waar we het niet eens bij proberen, omdat ze toch altijd alles uit elkaar trekken.
Bij somatiek moet je veel meer praten / uit leggen. Sommigen zijn superblij met Wolk want die voelen meer vrijheid / hebben vertrouwen gekregen. Een andere groep blijft er moeite mee hebben. Moeite met toiletgang bijvoorbeeld, en daar hebben ze dan soms ook extra begeleiding bij nodig .Meestal wordt de wolk toch gedragen omdat het zekerheid geeft.


Wat zijn de reacties die je vanuit de zorg hebt gekregen?

De ontvangen reacties zijn over het algemeen positief bij de verpleging. Ze weten dat de cliënt geborgen is, mocht er een valpartij zijn. Dat geeft hen behoorlijk wat rust.
Minder positieve ervaringen die ik hoor zijn bijvoorbeeld :
– De nachtploeg laadt de Wolk niet goed op, dan grijpt dagdienst weer mis. Of Wolks die kwijt zijn intern, ondanks labels e.d. Ondanks deze minder positieve ervaring zie ik dit als een positieve ontwikkeling. Het is een “positieve frustratie”, want ze willen wel dat het
gewoon goed gebeurt! De zorg gaat steeds meer zelfstandig binnen dit project de wolk implementeren. Het project wolk wordt zelfs gebruikt als studie opdracht binnen de eigen zorg opleiding.


Wat vind je van de resultaten die zijn behaald?

Erg bemoedigend. Ik heb nog niet het aantal heupfracturen compleet over de jaren, maar er lijkt een afname te zijn.


Hoe kijk je naar de opschaling binnen de organisatie?

Positief. Als ik kijk naar wat we nu hebben bereikt, ben ik positief. Voor Corona waren er 28 ingezet van de 40, maar er was nog zeker meer ruimte voor. Op de locatie van Amy begon de opschaling juist ook goed te lopen. We hadden de 40 ingezette Wolks wel kunnen halen.


Hoe zou je de samenwerking met Wolk beschrijven?

Positief: meedenkend en oplossingen aanreikend.


Wat zou Wolk nog kunnen verbeteren of toevoegen aan de Wolk heupairbag?

Tijdens dit project komen een aantal technische problemen naar voren (zoals defecten lampjes) en problemen met uitvoering ( zoals de stof, bescherming van de techniek). Dit is een proces waar voortdurend nog verbetering in plaats vind. Tevens zal op kort termijn gestart worden met meer inzage in data (bijv hoe vaak wordt wolk gedragen, hoe vaak is client gevallen) Wij zijn benieuwd naar de ontwikkeling van dit dashboard


Op welke manier kan Wolk zorgorganisaties nog beter ondersteunen?

Inzetten op verwijzers en op verpleegkundig specialisten – algemeen gezien, als tip zeg maar. Hoe meer artsen dit zien zitten, hoe sneller en makkelijker het ook voor ons zal gaan. In vroeg stadium de artsen/verpleegkundig specialisten betrekken in het project


Wat vind je vanuit jouw rol als projectleider hoe innovatieve oplossingen worden ingezet binnen de stichting?

Prima. Ik merk dat Eykenburg erg open staat voor innovatie. Sinds kort is er ook iemand die zich daar volledig op toelegt.


Heb je nog tips voor andere zorgorganisaties bij het opnemen van Wolk in de dagelijkse zorgroutine?

Het meest belangrijke is: zorg dat je iemand vanuit Wolk project zichtbaar op de afdeling hebt. En probeer nadat het goed gaat iemand op de afdeling zelf verantwoordelijk te maken. Het lijntje moet zeker aan het begin echt kort zijn. En betrek de artsen.