...

Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH)

De eHealth is nu echt aan het doorbeken. Het is een onstuimige opmars geweest voor de eHealth, ook wel innovatieve ICT om de gezondheidzorg en de gezondheid te verbeteren of te ondersteunen genoemd. Teledermatologie, teleradiologie en e-consulten worden structureel toegepast ten behoeve van snellere en betere zorgverlening in de gezondheidszorg. Dankzij deze persoonlijke en mobiele telemonitoring krijgen patiënten en specialisten meer bewegingsvrijheid. Er is onderzoek gedaan naar de interesse van de patiënten in moderne communicatiemiddelen om in contact te komen met hun zorgverzekeraar. Het onderzoek toonde aan dat patiënten hier gebruik van willen maken, ze vinden het een gebruiksvriendelijk en laagdrempelig alternatief eHealth toepassingen kunnen en bijdrage leveren aan meer controle en grip voor de patiënt en een betere interactie en communicatie met de zorgverleners. 

Doel Nederlandse Vereniging voor Ehealth
De vereniging die zich inzet voor eHealth in Nederland om de toepassingen van eHealth beter te verankeren in de gezondheidszorg is de Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH). Het belangrijkste voor deze vereniging is de kwaliteit van de zorgverlening. De Nederlandse Vereniging voor eHealth werd opgericht in februari 2005. Deze vereniging vertegenwoordigt op Europees niveau Nederland. Dit is binnen de ‘International Society for Telemedicine & eHealth’ onder de naam ‘Dutch Association of eHealth’. 

Om een beter beeld van eHealth te krijgen worden er een aantal voorbeelden genoemd: 

  • Het bestaat al een tijdje bij het elektronische patiëntendossier (EPD) zorgde ervoor dat alles digitaal opgeslagen kon worden in plaats van papieren dossiers. Dankzij één digitaal dossier kunnen alle zorgverleners snel de gegevens van de patiënt zien, dit scheelt enorm veel tijd en ruimte.
  • Thuis metingen doen van bijvoorbeeld je bloeddruk of bloedsuikerwaarden lijkt nu heel normaal maar een tijd terug moest hiervoor echt een afspraak bij de huisarts gemaakt worden. Hierdoor wordt de patiënt zelfstandiger en de gegevens kunnen gelijk door worden gegeven aan de specialist. Dit scheelt veel tijd. Daarnaast kunnen specialisten vroegtijdig ingrijpen bij veranderende waarden.
  • Dementerende kunnen verdwalen, dit is de grootste reden waarom dementeerde niet meer thuis kunnen wonen. Dankzij GPS-locatie kan een dementerende gevolgd worden en als hij of zij de weg naar huis niet meer kan vinden, kan er iemand meekijken erheen of via telefoon assisteren. 
  • Dankzij de automatische medicijndispenser worden de juiste medicijnen op het juiste tijdstip ingenomen. Wanneer het tijd is om medicijnen in te nemen gaat er een alarm af, vervolgens schuiven de juiste medicijnen uit het apparaat. Hierdoor is het voor ouderen makkelijker om wat langer thuis te wonen.

Meer lezen over Ehealth en digitalisering? Lees dit artikel.

Meer weten over de Nederlandse Vereniging voor Ehealth, bekijk hun LinkedIn Group

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: