...

Gebroken heup geen operatie

Een gebroken heup is ernstig letsel wat vaak door sommige mensen onderschat wordt. Niet opereren houdt meestal in dat de patiënt spoedig zal overlijden. Als er wordt gekozen voor een operatie kan dit goed uitpakken maar de leeftijdsverwachting gaat een stuk omlaag. Maar liefst 1 op de 3 ouderen die een heup breken komt te overlijden binnen een jaar. Er zijn nog veel meer andere dingen die een patiënt kan oplopen na een heupoperatie. Geen operatie aan een gebroken heup zorgt er ook voor dat de patiënt zijn mobiliteit zal verliezen. Een heupbreuk maakt iemand afhankelijk van de zorg en daardoor kan de kwaliteit van het leven dalen. 

Het is erg belangrijk dat patiënte genoeg informatie krijgen over alle mogelijkheden om zo de juiste beslissingen te kunnen maken. Professionals kiezen in de praktijk doorgaans voor een operatie omdat geen operatie tot de dood leidt. De professionals worden hierin gesteund door de richtlijnen van beroepsverenigingen van orthopedisch traumatologen en/of chirurgen en de geriaters. De familie van de patiënt kan ook zijn voorkeur uitspreken. Als ouderen hun heup breken is het al een teken van kwetsbaarheid, er moet dus goed overwogen worden wat de gezondheidstoestand nu is en hoe het met een operatie kan veranderen. Vervelende afloop voor beide partijen kan zijn dat een patiënt wordt geopereerd, veel pijn ervaart en na een week of enkele dagen komt te overlijden.

West-Fries onderzoek
Er is in West-Friesland onderzoek gedaan met meer dan zestig 80-plussers. Ze hebben keuzes voorgelegd voor wel of geen operatie bij een gebroken heup. Hierbij zijn uiteraard alle details mondeling en schriftelijk besproken. Uit dit onderzoek is gebleken dat 51% van de patiënten zou kiezen voor palliatieve zorg in zijn of haar woonomgeving. Dit hoge aantal staat in schril contrast met het advies om iedere patiënt te opereren. 

De drempel om bij een heupbreuk operatief in te grijpen is in de huidige richtlijnen erg laag. Voor sommige erg kwetsbare patiënten is een operatie niet altijd de beste optie. Het ligt dus geheel aan de patiënt zelf zijn of haar keuze en uiteraard mogen dierbaren ook hun voorkeur uitspreken. Het is wel erg belangrijk dat alle opties gegeven en uitgebreid besproken worden bij zo’n belangrijke beslissing. 

Lees hier hoe je heupfracturen kunt voorkomen.

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: