...

Gebroken heup ouderen niet opereren

Jaarlijks worden er meer dan 25.000 senioren (65+) opgenomen in het ziekenhuis met een gebroken heup. Naar mate de leeftijd stijgt, neemt het risico op een gebroken heup toe. Een gebroken heup ontstaat meestal door en val of ongeluk. In 2018 is het aantal mensen dat overleed door een accidentele val (na vallen, struikelen of uitglijden) met 600 gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, zo publiceerde het CBS.

Een opvallend punt is dat het aantal personen dat door de gevolgen van een val na meer dan 30 dagen overleed, in tien jaar bijna is verdubbeld. De grootste oorzaak voor ‘laat’ overlijden na een val is het breken van de heup. Dit gold in 60% van de personen.

Gevolgen van een gebroken heup
Een gebroken heup is een ernstig letsel, en kan grote gevolgen hebben. Als er geen operatie plaats vindt, zal de patiënt zijn of haar mobiliteit verliezen. Een gebroken heup maakt een persoon afhankelijk van (mantel)zorg en de patiënt ervaart vaak een vermindering van de kwaliteit van zijn of haar leven. 

Als er wordt gekozen wordt om geen operatie uit te voeren, leidt dit doorgaans tot een palliatief traject. Als er wél wordt gekozen voor een operatie, volgt er een lang en moeizaam revalidatietraject. Buiten het feit dat het een erg lang en moeizaam traject is als er wordt gekozen voor een heupoperatie, komt 1 op de 3 mensen binnen hetzelfde jaar te overlijden en wordt 50% nooit meer zo mobiel als voorheen.

Complicaties na operatie
Er zijn veel complicaties die kunnen ontstaan na een operatie. Patiënten met een matige levensverwachting, een slechte conditie en geringe kwaliteit van leven kunnen er ook voor kiezen om de fractuur niet te laten opereren. Niet opereren leidt zeker tot de dood. Het is belangrijk dat de patiënt goed geïnformeerd wordt over de opties. Het is belangrijk dat er goed wordt nagedacht en overlegd over deze keuze. In het slechtste geval wordt er operatief ingegrepen, lijdt de patiënt veel pijn en komt binnen enkele dagen na de operatie te overlijden. In de huidige richtlijnen is de drempel om bij een gebroken heup in te grijpen erg laag. 

Zoals gezegd komt er veel leed kijken bij een heupfractuur en valpreventie is daarom erg belangrijk. Lees hier meer over valpreventie.

In West-Friesland is er een project gestart met meer dan zestig 80-plussers. Ze kregen de casus voorgesteld wanneer ze een heup breken, wat de gevolgen en opties zijn en waarvoor ze dan zouden kiezen. Uiteraard zijn de complicaties per persoon verschillend maar er werd een zo’n goed mogelijk beeld geschetst van wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Er is schriftelijke en mondelinge informatie verstrekt en 51% van de ouderen die meededen koos voor palliatieve zorg in hun eigen woonomgeving. De resultaten zijn gebaseerd op hoe de ouderen zich nu voelen. De voorkeuren en percepties veranderen uiteraard als de gezondheidstoestand van de deelnemende ouderen verandert.

We zien dat steeds meer ouderenzorgorganisaties inzetten op valpreventie en ook steeds meer effectieve heupbescherming inzetten. Zo zijn er in Friesland 8 zorgorganisaties die met elkaar samenwerken en die de Wolk heupairbag gaan inzetten bij hun bewoners. Op die manier zetten zij een zorginnovatie in om zoveel mogelijk heupfracturen te voorkomen. 

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: