...

De oorzaak van een heupfractuur

De heupfractuur heeft meerdere oorzaken. Er zijn directe oorzaken zoals een val, maar ook indirecte oorzaken zoals botontkalking (Osteoporose). Dit artikel beschrijft de risico’s die kunnen leiden tot een directe heupfractuur, de val. Er zijn enorm veel factoren die kunnen leiden tot een heupfractuur, maar gekeken naar de statistieken zijn er een aantal veel voorkomende oorzaken die wij in deze alinea uitlichten. In het artikel valpreventie kunt u meer informatie vinden over manieren om deze risicofactoren te verminderen. 

Oorzaken die leiden tot een heupfractuur 

Directe oorzaak
Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de gevolgen kunnen enorm zijn. Een val, auto-ongeval of een kracht impact tegen de heup kan leiden tot een directe heupfractuur. Vaak zijn het de hedendaagse omstandigheden zoals glad weer, stevige windstoten en regenbuien die de kans op een val verhogen.

Leeftijd en toestand
Wanneer een persoon op leeftijd komt wordt het risico op vallen uiteraard verhoogd. Een verslechterdevenwichtsorgaan kan leiden duizeligheid, draaierigheid, licht in het hoofd en bewegingsonzekerheid. Vaak wordt de kans op deze aandoening verhoogd vanaf 65 jaar.

Osteoporose
Osteoporose is de wetenschappelijke naam voor het verminderen van de botmassa en het veranderen van de structuur. Beiden situaties leidt tot het minder sterk worden van de botten en daarmee verhoogd het risico op botbreuken. Dit kan leiden tot een heupfractuur bij een slechts kleine impact op de heup. Volgens de Osteoporose Vereniging hebben 900.000 mensen in Nederland te maken met Osteoporose. Voorspelt wordt dat dit aantal zal stijging tot 1.200.000 in 2025. Van deze mensen is ⅔ vrouw en ⅓ man (Link). Meer informatie over het verslechteren van de botstructuur vindt u hier (risicofactoren heupfractuur).

Overige oorzaken
Externe factoren die kunnen leiden tot een heupfractuur zijn een verandering in medicijnen, slechte voeding of langdurig minder beweging. Deze factoren kunnen namelijk leiden tot een verhoogd valrisico. 

Meer weten over Valpreventie? Download het Whitepaper.

Verandering in medicijnen
Dit wordt ook wel geneesmiddelengeïnduceerde draaiduizeligheid genoemd. Draaiduizeligheid is een verschijnsel waarbij patiënten last hebben van een draaierig of slingerend gevoel. Naast het verslechteren van het evenwichtsorgaan, kan dit ook als gevolg zijn van medicijnen. In de bijsluiter wordt dan ook vaak duizeligheid als een bijwerking van de medicijnen genoemd. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb geeft meer informatie over de bijwerkingen als gevolg van medicijnen. In verzorgingstehuizen of ziekenhuizen is het vaak het geval dat een patiënt voor korte of lange tijd medicijnen met duizeligheid als gevolg krijgt toegediend. De Wolk Heupairbag is gemakkelijk wasbaar (in zijn geheel) en dus kan de Wolk gemakkelijk worden overgedragen van patiënt op patiënt wanneer hier vraag naar is. Meer specificaties en informatie over de Wolk Heupairbag vindt u hier. 

Slechte voeding 
Voeding is een factor die natuurlijk altijd van belang is. Een gebalanceerd dieet is essentieel voor de kwaliteit van het leven. Overmatig slechte voeding toenames kan leiden tot overgewicht waardoor de last op de heupen wordt vergroot en mogelijk ook de stabiliteit. Slechte voeding in kindertijd kan al op jonge leeftijd leiden tot zwakkere botten. De gevolgen hiervan zullen zich op latere leeftijd alleen maar meer tonen. Tevens kunnen eetstoornissen zoals anorexia nervosa en bulimia leiden tot het verminderen van de botstructuur. Naast slechte voeding zijn tabak- en alcoholgebruik ook erg slecht voor het lichaam en de kwaliteit van de botten. 

Meer weten over Valpreventie? Download het Whitepaper.

Langdurig minder bewegen
Actief bewegen is in alle opzichten enorm aan te raden, maar al helemaal om een heupfractuur op latere leeftijd te voorkomen. Regelmatig gewichtsdragende oefeningen zoals wandelen zijn bevorderlijk voor het sterk blijven van de botten. Tevens is bewegen een vorm om de spieren sterk te maken en het gewicht op peil te houden. Wanneer iemand op oudere leeftijd toch nog graag naar buiten gaat om de bewegingsactiviteit hoog te houden, is het aan te raden om een Wolk Heupairbag te dragen. De Wolk Heupairbag zorgt ervoor dat bij een valpartij de persoon beschermd wordt tegen een heupfractuur. Ondanks gladheid, natheid en winderige condities kan er op deze manier toch nog genoten worden van een mooie wandeling. 

Erfelijkheid 
Veel aandoeningen worden doorgegeven van generatie op generatie en de risicofactoren voor zwakke botten is er daar een van. Osteoporose en botkanker zijn twee voorbeelden van aandoeningen die worden doorgegeven tussen generaties. Dit is dan ook een vervelende vorm oorzaak omdat het gedrag van de mens hierbij niet de oorzaak zelf is. Wel kan er door middel van vroegtijdige diagnoses worden bepaald of er sprake is van een erfelijke aandoening om vervolgens preventief maatregelen te nemen. 

Preventie
Er komt een veel leed kijken bij een heupfractuur en valpreventie staat daarom ook bij veel ouderenzorgorganisaties hoog op de agenda. Lees hier meer over valpreventie.Wolk heupairbag heeft als eerste ter wereld een effectieve heupbescherming ontwikkeld om heupen te beschermen bij een val. Lees hier meer.

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: