...

Anders Werken in de Zorg Fryslân – Wolk

Resultaten tot nu toe: in 3 maanden tijd al 50 ouderen dagelijks beschermd
Acht Friese zorgorganisaties zijn in 2020 aangesloten bij het programma Anders Werken in de Zorg
Fryslân. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan bij een vergelijkbaar
programma in West-Brabant. Hierdoor kunnen zorgtechnologiën sneller worden ingevoerd.

Wolk heupairbag
Zeven van de acht Friese zorgorganisaties hebben ervoor gekozen om Wolk in te gaan zetten bij het
voorkomen van heupfracturen bij kwetsbare ouderen. Tegen verwachting in heeft het coronavirus
hier gezorgd voor een versnelling van de implementatie: juist nu er minder contactmomenten met
cliënten zijn, ontstaat een verhoogd risico op vallen!

Inmiddels zijn we 3 maanden verder en wordt Wolk ingezet door de volgende vijf zorgorganisaties:

 • KwadrantGroep
 • Leppehiem
 • NoorderBreedte
 • Zorggroep Sint Maarten
 • Valuas Zorggroep

ZuidOostZorg en Meriant gaan binnenkort van start.

De resultaten tot nu toe
De zorgorganisaties hebben op basis van de lokale situatie ieder een eigen projectaanpak
geschreven. De eerste ervaringen vanuit de zorg zijn zeer positief en de eerste mooie resultaten
tekenen zich nu al af:

 • 5 zorgorganisaties hebben Wolk binnen 3 maanden tijd geïmplementeerd
 • Wolk heeft 10 instructiebijeenkomsten voor zorgmedewerkers georganiseerd
 • Wolk wordt dagelijks ingezet op 12 locaties bij 50 cliënten
 • In totaal zijn er 329 draagdagen geweest en hebben cliënten met Wolk gemiddeld 1.657
  stappen
  gezet
 • De Wolk heupairbag heeft al bij 9 vallen bescherming geboden en potentieel heupletsel
  voorkomen

Over drie maanden, wanneer Wolk een half jaar wordt ingezet bij 7 organisaties, kunnen we een nog
beter beeld geven. Daarnaast voert kennisinstituut Vilans een onafhankelijk onderzoek uit naar de
resultaten.

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: