...

Nog geen 10% van de 28 miljoen euro subsidie voor zorginnovatie gebruikt.

Nog geen 10% van de 28 miljoen euro subsidie voor zorginnovatie gebruikt.

Subsidies om zorginnovaties in te zetten: wist je dat ze bij lange na nog niet genoeg aangevraagd en gebruikt worden door zorgorganisaties? Deze subsidies zijn er om de gezondheid en gezondheidszorg in Nederland te verbeteren, om de werkdruk te verlagen, om patiënten, cliënten en andere betrokkenen een fijner (en gezonder) leven te geven. Redenen genoeg om wel gebruik te maken van deze subsidies voor zorginnovaties.

Maar er zijn ook redenen genoeg om geen gebruik te maken van deze subsidies: te weinig weet van welke subsidies er zijn, te weinig tijd om dit uit te zoeken, het aanvraagproces is lastig en waar mag je het geld eigenlijk voor gebruiken. Herkenbaar? Waarschijnlijk wel voor veel zorgorganisaties. Wegen deze korte termijn redenen op tegen de lange termijn opbrengsten? Nee, dat dan weer niet. Daarom nemen we je vandaag mee in de ins en outs van Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET). Een subsidie waar nog geen 10% van het beschikbare bedrag is gebruikt…

Voor wie is deze subsidie?

Het doel van de subsidie Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) is om ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking langer zelfstandig thuis te laten wonen met behulp van e-health. Aangezien een van de doelstellingen is om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen, heeft het merendeel van de zorginstellingen in ons land hiermee te maken.

Over wat e-health dan precies is bestaan er verschillende definities, met eigenlijk allemaal dezelfde strekking. Wij nemen de definitie van e-health over die Nictiz sinds 2012 hanteert en die ook door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) wordt gebruikt: E-health zijn informatie- en communicatietechnologieën die worden gebruikt om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

Wolk de heupairbag als e-health

Een mooi voorbeeld van e-health is onze Wolk heupairbag. In de Wolk zit een GPS- en een alarmeringssysteem die ervoor zorgen dat ouderen die vallen niet meer uren ergens liggen voordat iemand doorheeft dat ze gevallen zijn. De Wolk registreert de val en stuurt direct een alarmerings-sms inclusief de locatie naar een betrokkene (familielid, buur of zorgprofessional).

Ook monitoren bewegingssensoren in de Wolk 500 keer per seconde iedere beweging en herkennen een val direct. Voordat de drager de grond raakt wordt een airbag opgeblazen rond de heup zodat de val zacht is. De kans op een fractuur wordt hierdoor significant kleiner. Alle data die Wolk verzamelt worden geanalyseerd en gebruikt om de Wolk blijvend verder te ontwikkelen om het leven en de gezondheid van ouderen te verbeteren.

De Wolk is een praktisch product die de zelfstandigheid van ouderen vergroot en valangst en de kans op fracturen bij een val verkleind. Door de technologie die we gebruiken is de Wolk absoluut een e-health om gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren.

Maak gebruik van Subsidie Stimuleringsregeling E-Health Thuis!

Voor deze subsidie heeft de Rijksoverheid 28 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan nog maar 7 procent (!) daadwerkelijk is verleend aan zorginstellingen. Zoals de grafiek laat zien is dit percentage niet extreem laag omdat de eisen zo streng zijn, maar omdat maar weinig zorginstellingen deze subsidie aanvragen.

Maak gebruik van Subsidie Stimuleringsregeling E-Health Thuis!

Voor deze subsidie heeft de Rijksoverheid 28 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan nog maar 7 procent (!) daadwerkelijk is verleend aan zorginstellingen. Zoals de grafiek laat zien is dit percentage niet extreem laag omdat de eisen zo streng zijn, maar omdat maar weinig zorginstellingen deze subsidie aanvragen.

Bron: RVO

Deze subsidie loopt tot 31 december 2021 en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en volledigheid. Tijd om deze subsidie aan te vragen dus, want anders laten we veel geld liggen. We schreven hierboven al waarom deze subsidie interessant is om Wolk heupairbags te gaan inzetten bij cliënten en de RVO is het hier helemaal mee eens. Kijk maar eens naar de eerste twee voorbeelden die zij geven om deze subsidie voor te gebruiken:

 

  1. Een apparaat dat, in een noodsituatie, vanuit huis en eventueel daarbuiten alarm kan slaan: personenalarmering met lokalisatie / GPS functie, zodat het apparaat bij alarm de locatie van de persoon kan bepalen.

     

  2. Leefstijlmonitoring: sensoren en algoritmen die afwijkingen in dagelijkse activiteiten registreren en op basis hiervan een alarm genereren. Zoals val-sensoren: sensoren die vallen detecteren en alarmen genereren.

Subsidie aanvragen

Via de website van RVO is deze subsidie aan te vragen. Hier staat ook precies uitgelegd hoe je de subsidie aanvraagt, wat hiervoor nodig is en alle stappen die hierbij horen. Wil je de subsidie aanvragen om Wolk te implementeren binnen de organisatie? Wij helpen graag met het aanvraagproces. Neem contact met ons door te bellen naar 085-0605556 of hier je gegevens in te vullen.

Eerst weten hoeveel Wolk airbags je nodig hebt?

Met meer dan 10.000 draagdagen en 100% succesvol opgevangen vallen (geen letsel), weten we zeker dat Wolk de kwaliteit van het leven van ouderen, familie en zorgmedewerkers vergroot.

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: