...

Succesvolle implementatie van de Wolk: in gesprek met Pieter Bos

Al meer dan 80 verschillende zorgorganisaties zetten de Wolk heupairbag dagelijks in om hun bewoners te beschermen tegen heupfracturen. Pieter Bos, een ervaren (interim) manager in de zorg en tegenwoordig aangesloten bij De Impuls voor de Zorg, was verantwoordelijk voor de implementatie van de Wolk bij één van deze organisaties. In een recent interview gingen we in gesprek over zijn kennismaking met de Wolk, zijn ervaringen en de belangrijkste adviezen voor andere zorgorganisaties.

Pieter Bos heeft een lange carrière in de zorg. “Ik heb eerst echt zelf aan het bed gestaan als verpleegkundige en ben mij later gaan richten op managementfuncties in de zorg”. Hij had weleens over de Wolk gehoord, maar nooit de tijd gehad om zich erin te verdiepen. “Bij eerdere zorgorganisaties werkten we met andere heupbeschermers, maar de Wolk heupairbag klonk veelbelovend,” herinnert Bos zich. Eén van de fysiotherapeuten stelde voor om de Wolk te gaan inzetten. “Vooral de betrokkenheid van fysiotherapeuten in de risicobeoordeling en toewijzing was een belangrijk aspect dat ons vertrouwen gaf.”

Stapsgewijze en gecontroleerde aanpak

De implementatie van de heupairbag begon op één locatie, onder leiding van de fysiotherapeut. Deze gecontroleerde aanpak zorgde voor een optimale inzet, gedegen evaluatie en geleidelijke uitrol naar andere locaties. “Door eerst te starten op één locatie en pas na enkele maanden de overstap te maken naar een volgende locatie, konden we het gebruik goed begeleiden, de Wolk volledig borgen en de resultaten nauwkeurig volgen” aldus Bos. Dankzij deze succesvolle aanpak kon de organisatie uiteindelijk tientallen bewoners beschermen, verdeeld over vijf locaties.

Positieve invloed op bewoners

De inzet van de Wolk binnen de organisatie van Bos bracht aanzienlijke voordelen met zich mee. Door de juiste bewoners te beschermen nam het aantal heupfracturen met bijna 80% af. Cliënten voelden zich veiliger en werden daardoor actiever en onafhankelijker. “Het mooiste was dat mensen weer de gang op gingen en naar beneden durfden te gaan, zonder voortdurend afhankelijk te zijn van verzorgenden,” benadrukt Bos. “Op deze manier verbeterde de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van de bewoners en dat had ook een positieve invloed op de zorgverleners”.

Minder heupfracturen én minder valincidenten

“Op één van de locaties viel een cliënt regelmatig, maar we hadden eigenlijk geen goed zicht op hoe dit nu kwam” vertelt Bos. Dankzij de data die de Wolk verzamelde, konden de valincidenten van de laatste weken worden geanalyseerd. De fysiotherapeuten ontdekten een patroon: de meeste valpartijen vonden plaats binnen een uur na de ochtendzorg die de cliënt ontving. “We hebben toen het dagritme van de cliënt aangepast door haar een uur rust te geven voordat zij over de gang ging lopen,” legt Bos uit. Deze simpele maar effectieve aanpassing leidde tot een significante vermindering van valincidenten en verhoogde de veiligheid en het welzijn van de cliënt aanzienlijk. “De data van de Wolk heupairbag bood ons de inzichten die we nodig hadden om niet alleen heupfracturen, maar ook valincidenten te verminderen,” aldus Bos.

Succesfactoren

Bos benadrukt dat de succesvolle implementatie van de Wolk heupairbag te danken is aan een strikte en goed doordachte aanpak. Cruciaal hierbij was de rol van fysiotherapeuten, die verantwoordelijk waren voor de risico-inschatting. “Iedere zorgverlener kon een bewoner aandragen voor de inzet van de Wolk, maar alleen een fysiotherapeut kon besluiten of deze wel of niet werd ingezet” legt Bos uit. Deze manier van besluitvorming, in combinatie met strakke inclusiecriteria, was essentieel. “Dit zorgde ervoor dat alleen diegenen die echt baat hadden bij de heupairbag deze kregen.”

Advies voor andere organisaties

Bos moedigt andere zorgorganisaties aan om de Wolk heupairbag te overwegen, mits zij bereid zijn te investeren in een gedegen implementatieproces. “Het is belangrijk om duidelijke criteria en procedures op te stellen en om een enthousiaste en betrokken projectleider aan te wijzen,” adviseert hij. “Het gaat niet alleen om het product zelf, maar om hoe je het integreert in je zorgprocessen en hoe je je medewerkers erbij betrekt. Als je zorgverleners informeert over de voordelen, dan heb je een groot aantal extra paar ogen. Zo kan je in een eerder stadium bewoners met een hoog valrisico signaleren en op tijd beschermen.”

Wil je als zorgorganisatie zelf ook bewoners beschermen tegen heupfracturen? Download onze brochure of neem contact met ons op.

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: