...

Waardevol innoveren in coronacrisis

Waardevol innoveren in coronacrisis

Innoveren. Welke zorgorganisatie was er voor de uitbraak van het coronavirus nog niet mee bezig? De noodzaak werd de afgelopen jaren steeds duidelijker: meer mensen hebben hoogwaardige zorg nodig en er zijn steeds minder mensen beschikbaar om die zorg te verlenen. Dat vraagt om slimme oplossingen, maar ook om het daadwerkelijk anders te doen.

En in dat laatste zit nou juist de crux. Ook al zijn er nog zoveel mooie innovaties op de markt, het daadwerkelijk succesvol implementeren is voor veel zorgorganisaties nog een grote uitdaging. Want hoe krijg je zorgmedewerkers mee, als de werkdruk al zó hoog is? 

Onderstaande strip is een perfect voorbeeld van doorgaan zoals we gewend zijn en het altijd doen, omdat we te druk zijn om goed naar de alternatieven te kijken. Het stilzetten van de kar met vierkante wielen voelt op dat moment letterlijk als stilstaan. En stilstaan voelt zo slecht in drukke tijden. Maar gaat het je tijd opleveren wanneer je de kar stilzet, de vierkante wielen eraf haalt en de ronde wielen erop monteert? Een retorische vraag natuurlijk.

Dat werkt precies zo met het implementeren van zorginnovaties. Het kost waardevolle tijd om überhaupt te bekijken wat deze innovatie oplevert en het kost nog meer waardevolle tijd om deze innovatie te implementeren. 

De urgentie om te innoveren door het coronavirus

Op dit moment zien we dat het coronavirus ervoor heeft gezorgd dat innovatieve zorgtechnologie in een rap tempo wordt aangekocht en geïmplementeerd.  Zo is er al jaren een speciale subsidie Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) om ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking langer zelfstandig thuis te laten wonen met behulp van e-health. Aangezien een van de doelstellingen is om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen, heeft het merendeel van de zorgorganisaties in ons land hiermee te maken. Toch werd in de praktijk maar weinig gebruik gemaakt van deze SET-regeling.

Door de uitbraak van het coronavirus is er druk op de ketel gezet om sneller dan ooit zorgtechnologie in te gaan zetten. Op 24 maart jl. maakte het ministerie van VWS bekend dat er daarom direct geld werd vrijgemaakt voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand. Binnen SET is er een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. Deze regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand voor thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Via de regeling is per aanvraag € 50.000 beschikbaar en bij goedkeuring van de aanvraag staat dit bedrag binnen 10 dagen op de rekening. Zo snel worden subsidieaanvragen maar zelden beoordeeld en uitgekeerd!

En wat denk je… doordat de voorwaarden nu zo aantrekkelijk zijn gemaakt kun je bijna niet achterblijven als zorgorganisatie. Binnen 24 uur waren er zoveel aanvragen dat het digitale loket gesloten werd. Een paar dagen later opende het loket voor een 2e keer en binnen 24 uur was het subsidieplafond van 28 miljoen bereikt, Dit geeft wel aan dat de noodzaak om te innoveren in deze coronacrisis als zeer urgent wordt gezien en dat zorgorganisaties ook bereid zijn om er tijd voor vrij te maken om dit serieus aan te pakken.

Zorg op afstand: innovaties maken contact én bescherming mogelijk

Innovaties voor digitale zorg en ondersteuning op afstand zijn op dit moment al niet meer weg te denken. Zorgorganisaties geven aan graag  zo snel mogelijk aan de slag willen met beeldbellen en digitaal contact. Hiermee kunnen ze de broodnodige zorg blijven bieden en tegelijk de zwaar belaste zorgmedewerkers ontlasten. Maar ook innovaties die verder gaan dan alleen in contact staan met de doelgroep, worden nu in alle snelheid aangekocht. 

Zo is er bijvoorbeeld binnen de ouderenzorg veel minder direct contact en begeleiding, waardoor het valgevaar bij kwetsbare ouderen enorm is toegenomen in de afgelopen weken. Het is dan ook niet gek dat zorgorganisaties zelfs in deze tijden investeren in de Wolk heupairbag. Ze kiezen speciaal voor deze innovatie, omdat Wolk enerzijds vallen tegengaat en anderzijds voorkomt Wolk heupfracturen wanneer iemand wel valt. En doordat Wolk heupairbag bij een val automatisch een alarmsignaal naar één of meerdere personen naar keuze stuurt is Wolk een effectief hulpmiddel voor ‘bescherming op afstand’. Daarnaast is het ook nog eens een arbeidsbesparende zorgtechnologie.

Een recent gepubliceerd onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam naar de hoeveelheid extra inzet van medewerkers na een val in het verpleeghuis, laat zien dat er maar liefst 284 extra zorguren in het verpleeghuis nodig zijn bij een heupfractuur. Deze uren zijn nu heel hard nodig voor andere kwaliteitszorg en ziekenhuisopnamen willen we zoveel mogelijk voorkomen. 

“Valincidenten in het verpleeghuis hebben grote gevolgen voor de extra inzet van het personeel”.

De impact van de coronavirus pandemie op de zorg en samenleving is groot. Zoals het er nu naar uitziet gaat deze crisis nog wel een tijd voortduren. Daarom willen zorgorganisaties innovaties inzetten die niet alleen nu waardevol zijn, maar ook voor in de toekomst. Ze zijn op zoek naar slimme oplossingen om patiënten en cliënten te ondersteunen, maar ook om het zorgmedewerkers efficiënter te kunnen laten werken en hoge kwaliteit zorg kunnen leveren. 

Gelukkig zien we dat er veel mooie initiatieven zijn en ook samenwerkingen tussen zorgorganisaties ontstaan om de zorg om op een snelle manier op weg te helpen. Dat is mooi om te zien, want van en met elkaar leren binnen het innoveren, dat is toch het meest waardevol.

Minder leed, minder werkdruk en een arbeidsbesparende zorgtechnologie

De Wolk heupairbag. Met 100% succesvol opgevangen vallen (geen letsel), weten we zeker dat Wolk de kwaliteit van het leven van ouderen, familie en zorgmedewerkers vergroot. 

Benieuwd naar de besparingen door de inzet van Wolk? Neem dan contact met ons op.

Voor vragen kun je ons bellen op 085-0605556 of hier je gegevens in te vullen.

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: