...

Zorggroep Noorderboog biedt alle cliënten met verhoogd valrisico een heupairbag

Een zelfdenkende broek of riem die je onzichtbaar onder je kleding kunt dragen; en die zichzelf in een fractie van een seconde opblaast zodra je dreigt te vallen: zo’n broek of riem bestaat: de Wolk heupairbag. Deze uitvinding werd bij wijze van proef in januari 2020 voor het eerst ingezet bij een aantal ouderen met een valrisico bij Zorggroep Noorderboog. Na deze geslaagde proef doet de heupairbag nu definitief zijn intrede en krijgen alle cliënten met een verhoogd valrisico deze aangeboden.

Noorderboog zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en alternatieven om de zorg te verbeteren. Dit doet zij vanuit het strategische uitgangspunt dat iedereen ertoe doet. Voor de cliënt betekent dit zo lang mogelijk de regie over zijn/haar eigen leven houden. De inzet van verschillende zorgtechnologieën dragen bij aan de mate van zelfstandigheid. In januari 2020 is er gestart met de inzet van de Wolk heupairbag, met als doel om valgevaarlijke cliënten te beschermen tegen heupfracturen. Zo’n zorginnovatie helpt om de bewegingsvrijheid van ouderen te vergroten en medische risico’s te verkleinen. Er is veel enthousiasme bij zowel de medewerkers als de cliënten die de Wolk dragen en de eerste positieve ervaringen zijn een feit.

Bijdrage aan kwaliteit van leven door slimme heupbescherming

Beweging en bewegingsvrijheid dragen in grote mate bij aan de kwaliteit van leven. Door het dragen van een heupairbag worden cliënten op een veilige manier gestimuleerd om zo veel mogelijk in beweging te blijven. Wolk is de slimme heupbescherming die, in de vorm van een broek of riem, onder de kleding gedragen wordt om heupfracturen te voorkomen bij kwetsbare ouderen. Sensoren registreren de bewegingen van degene die de heupairbag draagt. De airbag verzamelt deze gegevens en kan zo een val voorspellen. Als iemand dreigt te gaan vallen, blaast de airbag zich op en beschermt de heup.

Een nauwkeurig proces

In overleg met de cliënt en de arts bepaalt de fysiotherapeut of de Wolk ingezet kan worden. Helma van der Aa is fysiotherapeut bij Noorderboog en vanaf de start van de pilot nauw betrokken bij dit project. “Er wordt overlegd met de familie en als iedereen het erover eens is dat dit een goed hulpmiddel kan zijn, krijgt een bewoner er echt een om. Hoewel de positieve effecten erg groot zijn, bepaalt de cliënt altijd of hij/zij het echt wil gebruiken. Als zorgmedewerkers merken dat een cliënt de riem los blijft trekken, dan laten we hem af. Gelukkig zijn de meeste mensen er na twee of drie dagen wel aan gewend en hebben ze er eigenlijk alleen nog maar voordeel van.”

Sterke daling aantal heupfracturen door brede inzet heupairbag

Op dit moment maakt nog een selectieve groep cliënten gebruik van een Wolk. Maar de bedoeling is dat in de toekomst alle cliënten met een verhoogd valrisico die in één van de twaalf woonzorglocaties of verpleeghuizen van Noorderboog wonen, de heupairbag aangeboden krijgen. Noorderboog rolt de inzet van de Wolk dit jaar daarom verder uit bij de locaties De Schiphorst, Nijenstede, Jan Thijs Seinenhof, Kaailanden, De Menning en Het Anker. De andere zes locaties van Noorderboog volgen in 2023. 

Bestuurder Erwin Duits en projectleider bij Noorderboog Erika Akse en commercieel directeur Jeroen van der Heijden en sales manager Robert-Jan Labrijn van Wolk, tekenden hiervoor op 29 september de samenwerkingsovereenkomst. Met dit project is de Wolk heupairbag de eerste officiële zorgtechnologie die Noorderboog organisatiebreed gaat implementeren. Met de inzet van deze zorgtechnologie verwacht Noorderboog binnen 12 maanden het aantal heupfracturen met 50 procent te reduceren.

v.l.n.r. Erwin Duits (bestuurder Noorderboog), Erika Akse (projectleider Noorderboog, Robert-Jan Labrijn (sales manager Wolk) en Jeroen van der Heijden (commercieel directeur Wolk).

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: