...

Zorgorganisaties innoveren samen.

Zorgorganisaties slaan de handen ineen met innovatie: de 3 grote voordelen hiervan

Innoveren doe je samen! Dat was de slogan van het congres Age Tech Works en man oh man, wat komt deze binnen. Want ja, innoveren doe je samen. Ondanks dat je er als zorgorganisatie vaak alleen voor staat, je eigen beslissingen maakt en handelt op basis van de eigen bedrijfsvoering, heeft elke zorgorganisatie met dezelfde uitdaging te maken: te veel zorg, te weinig mensen, te hoge werkdruk. 

Blijven we zorg leveren zoals we dat nu doen, dan ontstaat er een groot probleem in ons land. Een op de zeven mensen werken op dit moment in de zorg in Nederland en de werkdruk is nu al gigantisch. Met het groeiend aantal ouderen zouden er in 2040 naar alle waarschijnlijkheid een op de vier mensen in de zorg moeten werken. En we weten (helaas) nu al, dit aantal zorgmedewerkers gaan we nooit halen.

Maar het kan ook anders: meer en zelfs betere zorg leveren met minder mensen. Hoe? Door het op een juiste manier inzetten van innovaties en technologie.

Samen innoveren 

Ja, zorgorganisaties leren nu al van en met elkaar. Er worden ideeën, kennis, ervaringen en zelfs medewerkers uitgewisseld. Maar dit gebeurt nog onvoldoende op het gebied van innovatie. Terwijl juist het samen innoveren zo interessant is. We nemen hierin het voorbeeld van het programma “Anders werken in de zorg’. Twaalf organisaties voor verpleeghuiszorg in West-Brabant hebben de handen ineen geslagen. 

“Met dit programma willen we in hoog tempo met nieuwe technologieën het werken in de zorg ondersteunen, tijd besparen en de productiviteit verhogen. Ons doel: de kwaliteit van zorg vasthouden en verbeteren ondanks het groeiend aantal ouderen en het arbeidsmarktprobleem.”

Wat de voordelen dan zijn van samen innoveren? We nemen je mee in de drie grootste voordelen.

1. Eén subsidieaanvraag, innovatie voor iedereen

De subsidies die beschikbaar zijn voor zorginnovaties blijken een lastig aanvraagproces te hebben. Het duurt lang, er moet veel kennis zijn en geduld is hier absoluut een schone zaak. Maar wat draagt een samenwerking tussen zorgorganisaties bij aan de moeilijkheid van zo’n subsidieaanvraag? Nou, heel veel eigenlijk. Want je kunt samen één subsidie aanvragen en dit verdelen onder alle organisaties binnen de samenwerking. Op deze manier hoeft er maar één aanvraag gedaan te worden in plaats van twaalf individuele aanvragen in het geval van het programma “Anders werken in de zorg”. Dit is letterlijk twaalf keer minder zorgen over het beruchte aanvraagproces en ook nog eens twaalf keer meer tijd voor andere dingen.

Een prachtig voorbeeld hiervan is de subsidieaanvraag die de zorgorganisaties aangesloten bij ‘Anders werken in de Zorg’ met elkaar hebben gedaan voor de aanschaf van Wolk heupairbag. 

Door deze gezamenlijke goedgekeurde subsidie zullen deze twaalf organisaties per januari aanstaande Wolk gaan implementeren, om het aantal heupfracturen terug te dringen en werkdruk te verminderen. Natuurlijk draagt het eraan bij dat Stichting tanteLouise enorme mooie resultaten heeft behaald door de implementatie van Wolk en de andere zorgorganisaties flink enthousiast heeft gemaakt hierover.

2. Samen de resultaten benutten

Niet elke zorgorganisatie hoeft eerst met een eigen pilot te gaan bewijzen dat een innovatie ook echt werkt. Zoals ook de bestuurder van de verzekeraar CZ hierover zegt: “Als het in Groningen werkt, dan werkt het in een verpleeghuis ergens anders waarschijnlijk ook”.

Wanneer je elkaars resultaten gebruikt om directie, subsidieverstrekkers, verzekeraars, maar ook medewerkers, mantelzorgers en cliënten te overtuigen, dan hoef je niet eerst zelf een pilot te doen. Je overtuigt door werkelijke cijfers, inzichten, ervaringen en waarderingen te laten zien. Ook maak je hierdoor niet dezelfde fouten, want je leert van elkaar. Een innovatie is hierdoor eerder succesvol en sneller geïmplementeerd.

Want hoe waardevol is het dat een collega van een andere zorgorganisatie met een vergelijkbare functie jouw medewerkers vertelt over haar ervaringen. En wat het werkelijk aan tijd kost om hieraan te wennen, maar ook wat het haar aan tijd oplevert. Hoe waardevol is het dat een mantelzorger de bezwaren van een andere mantelzorger wegneemt, door een werkelijke ervaring. Hoe fijn is het dat een verzekeraar of subsidieverstrekker eigenlijk direct ja zegt op een aanvraag, omdat ze de resultaten van deze innovatie kennen door die andere zorgorganisatie. Etc. natuurlijk, maar je begrijpt het principe van doorvertellen op basis van echte ervaringen.

Dit betekent overigens niet dat je zomaar een innovatie de zorgorganisatie ‘inwerpt’ met het idee, ga maar aan de slag. Houd wel deze tips voor een succesvolle implementatie van de innovatie in gedachten.

3. Intensieve kennisoverdracht brengt sneller verder

Door samen te werken met meerdere zorgorganisaties, committeer je je aan kennis- en ervaringsoverdracht. Een samenwerking is een commitment in tijd en energie van alle deelnemers, dus je komt niet weg met alleen maar mee kijken. Maar juist dit is zo’n groot voordeel van samen innoveren. Want door samen afspraken te maken, moet je ook echt stappen zetten. ‘We doen dit wel ergens volgend jaar’ is veranderd naar ‘we doen het nu’.

Dit is ook een van de doelen van ‘Anders werken in de zorg’ en het leren van elkaars ervaringen. Wanneer meerdere partijen een innovatie uitproberen, levert dit snel winst op volgens de deelnemende zorgorganisaties. Door resultaten van de innovatie onderling te vergelijken, wordt er sneller en meer geleerd. Ook stelt het zorgorganisaties in staat om sneller te anticiperen op wat beter of anders kan. Denk hierbij aan aspecten zoals:

  • Tijdsbesparing
  • Waardering van de innovatie door medewerkers
  • Waardering van de innovatie door cliënten en hun familie
  • De ervaring met deze innovatie

Een manier om kennis en ervaring te delen te faciliteren is om netwerkbijeenkomsten te zetten organiseren voor medewerkers uit alle aangesloten organisaties. Ook het opzetten van een digitaal platform waar medewerkers elkaar ontmoeten en ervaringen delen is een goede optie. Zorg dat je hier transparant communiceert over onder andere de planning van de projecten per organisatie en over de antwoorden op veelgestelde vragen.

De voordelen van samen innoveren

Zoals het programma ‘Anders werken in de zorg’ zo mooi zegt:’Door samen te werken op het gebied van innovatie, bouwen we aan kwaliteit van zorg in een uitdagende, prettige werkomgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan minder ziekteverzuim en het behoud van medewerkers voor de hele sector’.

De initiatiefnemer van ‘Anders werken in de zorg’ is Stichting tanteLouise en ondersteuners van dit programma zijn kennisorganisatie Vilans, innovatienetwerk Care Innovation Center (CIC) en CZ zorgkantoor

Wolk heupairbug ook voor uw cliënten?

Neem via onderstaand formulier contact op met Wolk om te bespreken wat Wolk voor uw organisatie kan betekenen

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: