...

Valpreventie Amsterdam

Veel ouderen denken dat een val hun niet gaat overkomen of men ziet vallen al iets wat eenmaal hoort bij ouder worden. Deze gedachtes zijn niet motiverend om in actie te komen, terwijl het hard nodig is. In Amsterdam vielen er in 2019 maar liefst 38.000 65-plusser. Veel mensen beseffen niet dat het letsel wat ze kunnen oplopen na een valincident, een enorme impact heeft op zijn of haar leven. De GGD maakt met de aanpak ‘Laat je niet vallen’ ouderen in Amsterdam ervan bewust dat zij zelf iets kunnen doen voor het voorkomen van een val, ook wel valpreventie genoemd. De GGD Amsterdam doet dit door middel van praktische informatie, een breed aanbod aan trainingen in de buurt waarvan het bewezen is dat ze echt werken en uiteraard praktische informatie. 

De meeste mensen hopen en verwachten dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en zo de regie behouden over hun eigen leven, dit wordt ook gestimuleerd door de overheid. Dit heeft wel gevolgen, bijvoorbeeld vallen en dit kan weer leiden tot een letsel. Vallen mag niet worden gezien als iets wat erbij hoort. Vallen zijn vaak wel te voorkomen. 

MEER WETEN OVER VALPREVENTIE? DOWNLOAD HET WHITEPAPER.

Laatje niet vallen

Valpreventie is iets wat u zelf kunt doen om een kans op een val te verkleinen. De gemeente Amsterdam vindt het vooral belangrijk dat iedereen zich er bewust van wordt wat de risico’s zijn van een val en wat ze er zelf aan kunnen doen om een val te voorkomen. Op de website www.laatjenietvallen.nl is er veel informatie te vinden over de oorzaken en de risico’s van vallen. Ook worden er veel goede en eenvoudige tips gegeven voor valpreventie. Er staat ook een agenda met de activiteiten in Amsterdam en de valpreventie trainingen. Tijdens de trainingen wordt er geleerd om stevig op eigen benen te blijven staan. Er worden ook gymnastieklessen gegeven voor 60-plussers en er zijn themamiddagen over het opstaan na een val. Na de trainingen wordt er schriftelijke informatie meegegeven zodat iedereen het thuis nogmaals kan doorlezen. Voor ouderen kan een hele middag vol met informatie te veel zijn om in een keer te begrijpen. 

Succes maak je samen

Het Amsterdamse project ‘laat je niet vallen’ wordt tot een succes gemaakt met behulp van partners, vrijwilligers en professionals die veel met ouderen werken. Een voorbeeld hiervan zijn: ergotherapeuten, huisartsen, fysiotherapeuten, welzijn en ouderwerkers, oefentherapeuten en informele netwerken zoals Stadsdorpen en buurtcentra. Er worden ook ervaringen gedeeld van Amsterdamse ouderen om mensen meer te laten beseffen dat vallen ook bij hen kan gebeuren en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. 

MEER WETEN OVER VALPREVENTIE? DOWNLOAD HET WHITEPAPER.

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: