...

Valpreventie Haarlem

In Haarlem en omgeving gebruiken een groep samenwerkende fysiotherapeuten het valpreventieprogramma Otago. De deelnemende fysiotherapeuten zijn opgeleid tot Otago-instructeurs. Het Otago valpreventie programma is een individueel oefenprogramma waardoor de kracht en het evenwicht van kwetsbare ouderen in Haarlem en omstreken kan worden behouden. De fysiotherapeuten overleggen met thuiszorg, huisartsen en indien nodig ergotherapeuten en diëtisten om een zo goed mogelijk persoonlijk Otago valpreventie programma te maken. 

Het Otago valpreventie programma is een individueel oefenprogramma dat thuis gedaan kan worden. Het heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere programma’s: 

  • Er worden zeer duidelijke instructies gegeven met een oefenmap waarin de instructies en afbeeldingen staan. 
  • Een aantal bezoeken van een fysiotherapeut worden bij de cliënt thuis afgelegd en daarnaast telefonische consulten. 
  • Fysiotherapie wordt thuis gegeven zodat er in de  eigen vertrouwde omgeving kan worden geoefend. 

Vallen is een groot probleem onder senioren en vaak heeft het persoonlijke, maatschappelijke, ingrijpende en financiële gevolgen. Per jaar vallen er ongeveer één miljoen 65-plussers. Dit leidt soms tot ernstige gevolgen. Het kan zelfs zo erg zijn dat iemand er niet meer van herstelt. 89.000 ouderen worden jaarlijks behandeld omdat ze vallen in of rondom het huis. Het is daarom belangrijk om de benodigde valpreventiemaatregelen aan te passen in huis. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het plaatsen van handvatten in gevaarlijke ruimtes zoals badkamers om meer grip te krijgen, of het verwijderen van losse tapijten en kleedjes waar makkelijk overheen te struikelen is. Goede verlichting in huis is ook belangrijk om elke op- en afstap goed te kunnen zien. De directe kosten van een behandeling of een ziekenhuisopname op de spoedeisende hulp bedraagt ongeveer € 9100,-. Dit gaat alleen over de financiële gevolgen maar het geeft ook een mentale klap voor kwetsbare ouderen. Valpreventie is belangrijk en hier wordt ook steeds meer op ingezet. Een voorbeeld is de Wolk heupairbag. Dit voorkomt heupfracturen. In de riem zitten meerdere bewegingssensoren die 500 keer per sonde alle bewegingen van de gebruiker meet en een val wordt direct herkend. Met de heupairbag om kan de gebruiker vrij bewegen en zijn de heupen goed beschermd.

De resultaten van het valpreventieprogramma Otago zijn erg positief. Uit onderzoek blijkt dat er tot 40% minder valincidenten optreden bij ouderen die het individuele programma Otago gedaan hebben. Er worden in Haarlem meerdere valpreventie trainingen gegeven. Er wordt ook regelmatig een informatiedag georganiseerd waar veel informatie verstrekt wordt en waar mensen terecht kunnen met vragen. 

Lees hier meer over valpreventie.

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: