...

Valpreventie interventies

Momenteel zijn er 6 erkende valpreventie interventies. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de interventies op kwaliteit. Hieronder worden deze 6 valpreventie interventies toegelicht. 

Lokaal Vitaal
Tijdens lokaal vitaal wordt er gewerkt aan een lokale, integrale en effectieve aanpak voor het voorkomen van valongevallen bij kwetsbare ouderen. Dankzij deze valpreventie interventie worden kwetsbare ouderen fysiek sterker, de kans op sociale isolatie vermindert en ouderen worden mobieler en sociaal actiever. 

In balans 
In balans een interventie voor onderen om de sta zekerheid te bevorderen met als gevolg het aantal valongevallen te verminderen. Deze interventie is op 3 november 2009 erkend als effectieve interventie door de erkenningscommissie Langdurige Zorg. Tijdens deze interventie worden er 3 onderdelen besproken: 

  • Er wordt informatie verstrekt over de oorzaken van een val.
  • Bewustwording over wat ouderen zelf kunnen doen aan valpreventie.
  • Er worden valtrainingen gegeven met bewegingsoefeningen. 

In Balans is bedoeld voor senioren vanaf ongeveer 70 jaar die zelfstandig wonen, voor senioren in woonzorgsituaties die valangst hebben en voor gebruikers van een loophulpmiddel zoals bijvoorbeeld een rollator of wandelstok.

Meer weten over inzetten op valpreventie? DOWNLOAD WHITEPAPER

Valanalyse 65 plus voor de eerstelijnszorg
VeiligheidNL wil samen met de eerstelijnszorg valongelukkig voorkomen bij 65-plussers. Dit willen ze doen door de risico’s op tijd op te sporen en vervolgens adviezen hierover te geven. Deze interventie bestaat ook weer uit 3 onderdelen: een valrisico test, een valanalyse en een doorverwijzing. De ontwikkelde instrumenten voor deze interventie, zijn bedoeld voor eerstelijns zorgverleners. Als eerst voor praktijkondersteuners van huisartsen en de consultatiebureaumedewerkers voor ouderen. Maar het is ook geschikt voor ergotherapeuten, thuiszorgmedewerkers, fysiotherapeuten en andere paramedici met ouderen werken.

Vallen Verleden Tijd 
Het verlagen van het aantal valongelukken bij ouderen die thuis wonen met een groot valrisico gebaseerd op valhistorie, mobiliteitsproblemen en valangst, is het belangrijkste doel van Vallen Verleden Tijd. Deze interventie is voor kwetsbare ouderen die 15 minuten zonder loophulpmiddel kunnen lopen. Voor mensen met osteoporose krijgen een speciaal aangepaste versie van dit programma. Het bewust worden en herkennen van valgevaarlijke situaties, vermindering van valangst en het activiteitenniveau, de mobiliteit en de balans zijn hier ook belangrijke doelen. Deze interventie is op 10 november 2011 erkend als effectieve interventie. 

Oefenprogramma Otago 
Bij dit programma in het doel valongelukken voorkomen bij kwetsbare ouderen door middel van verbetering van het evenwicht en de spierkracht. 

Zich op Evenwicht
Zich op Evenwicht helpt kwetsbare ouderen om hun valangst te verminderen. Tijdens deze cursus wordt er geprobeerd om de negatieve spiraal te doorbreken en hierdoor krijgen de ouderen weer vertrouwen in hun mogelijkheden waardoor ze meer gaan bewegen en een betere balans en spierkracht ontwikkelen. 

Meer weten over inzetten op valpreventie? DOWNLOAD WHITEPAPER

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: