...

Valpreventie richtlijn

De valpreventie richtlijn uit 2014 is aangepast en vernieuwd in 2017. Dit is aangepast aan de hand van de meest recente inzichten uit wetenschappelijke onderzoek. De valpreventie richtlijn is bedoeld voor zorgmedewerkers die met cliënten werken die een hoog valrisico hebben. Er worden aanbevelingen gedaan hoe medewerkers het valrisico van een cliënt het beste kunnen inschatten, beoordelen en hoe ze het beste een interventie kunnen doen. Het initiatief komt vanuit de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. Zij hebben aanbevelingen voor onder andere: ziekenhuizen, thuiswonenden en verzorgings- en verpleeghuizen. Er is veel aandacht besteed aan het perspectief van de patiënten door deelname van de Patiënte federatie Nederland in de richtlijncommissie. De vernieuwde richtlijnen bevatten aanpassingen op de inschatting van het valrisico. Er zijn ook valrisicobeoordelingsfactoren toegevoegd en er zijn vernieuwde aanbevelingen voor interventies.    

Wil je meer weten over valpreventie? Download het whitepaper.

In de valpreventie richtlijn worden een aantal belangrijke onderwerpen besproken, onder andere:

 • De risicofactoren
 • Valrisicoschatting bij mensen die thuis wonen
 • Valrisicoschatting bij bewoners van een verpleeghuis
 • Valrisicoschatting bij patiënten in een ziekenhuis
 • Multifactoriële valrisicobeoordeling bij bewoners van een verpleeghuis
 • Multifactoriële valrisicobeoordeling bij mensen die thuis wonen
 • Multifactoriële valrisicobeoordeling bij patiënten in een ziekenhuis
 • Mobiliteitstesten
 • Medicijnen die het risico op een val vergroten
 • Het verband tussen vaat- en hartziekten en valongelukken. 
 • Valrisico verlagende interventie bij bewoners van een verpleeghuis
 • Valrisico verlagende interventie bij patiënten in een ziekenhuis
 • Valrisico verlagende interventie bij mensen die thuis wonen
 • Valrisico verlagende interventie bij orthostatische hypotensie 
 • De voorkeuren van de patiënt en compliantieoptimalisering 
 • De organisatie van zorg 

Wil je meer weten over valpreventie? Download het whitepaper.

Er wordt eerst ingeschat hoe hoog de kans is dat een kwetsbare ouderen valt, en vervolgens wordt er gekeken hoe ze bij deze persoon het risico op een val kunnen verlagen. Er kunnen bijvoorbeeld aanpassingen in huis worden gedaan. Drempels in huis kunnen worden weggehaald, het licht kan verbeterd worden zodat alles beter zichtbaar wordt, losliggende snoeren kunnen verwijdert of vastgezet worden maar denk ook aan losliggende tapijten of matjes die verwijdert of vastgezet moeten worden. De badkamer is ook een gevaarlijke plek met een hoog valrisico. Na het douchen kan alles erg glad zijn. Het is daarom belangrijk dat er in de badkamer en in het bad of de douche antislip matjes worden geplaats. Extra handvatten kunnen ook extra ondersteuning bieden. Dit zijn allemaal voorbeelden van adviezen die gegeven kunnen worden aan de hand van de valpreventie richtlijn. 

Wolk heupairbag
Wat nog ontbreekt in de valpreventie richtlijn is de heupairbag van Wolk. Deze heupairbag voorkomt heupfracturen bij senioren.  De Wolk heupairbag heeft in de ouderenzorg al significante resultaten opgeleverd. De zorgorganisatie tanteLouise heeft 1.100 cliënten en zet al ruim een jaar 50 Wolk heupairbags in bij hun cliënten met het meeste val- en breekrisico – met giga succes: In de 12 maanden dat ze Wolk inzetten waren er 26 heupfracturen, terwijl het jaar ervoor (zonder Wolk) er nog 55 heupfracturen waren. Dat is een afname van 46%! 

Wil je meer weten over valpreventie? Download het whitepaper.

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: