...

Valpreventie verpleeghuis

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen. Veel ouderen die zijn gevallen ervaren hierna een verminderde zelfredzaamheid. Er ontstaat een angst om opnieuw te vallen, hun leefomgeving moet worden aangepast en ze worden afhankelijk(er) van zorg. Dit kan voor een negatieve spiraal zorgen waardoor de gesteldheid in een rap tempo achteruit kan gaan. Met valpreventie kan dit voorkomen worden en blijven ouderen fysiek sterker, wordt er een sociale isolatie voorkomen en blijven ze mobieler en actiever. 

Medewerkers van een verpleeghuis kunnen niet alleen het risico op een val verkleinen, zij kunnen er ook voor zorgen dat de gevolgen na een val minder ernstig zijn. In het verpleeghuis kan er op afdelingsniveau, organisatie- en cliëntniveau gewerkt worden aan valpreventie waardoor de veiligheidscultuur verbeterd wordt. Er is zeer nauwe samenwerking nodig met de cliënt en de direct betrokken medewerkers om verbeteringen rond valincidenten te realiseren. 

Valincidenten in een verpleeghuis hebben grote gevolgen, zo stijgen de medische kosten. Deze kosten ontstaan bijvoorbeeld door het aanschaffen van loophulpmiddelen.

Als er sprake is van een breuk bij een cliënt na een val, volgt er een lang revalidatieproces. Maar ook na het revalidatieproces zijn er meer onzekerheden bij de cliënt. De cliënt heeft meer aandacht nodig van de verplegers, dit kost niet alleen meer geld voor het verpleeghuis, maar de werkdruk van de verplegers wordt ook verhoogd. 

Onderstaande verbeteractiviteiten kunnen zorgen voor succesvolle valpreventie. 

  • De risicofactoren voor een val kennen
  • Inventariseer regelmatig de risico’s van de omgeving en de cliënt
  • Betrek de familie of mantelzorger en de cliënt erbij
  • Houd (bijna-)valincidenten nauwkeurig bij en zet verbeteracties in gang.
  • Neem valpreventiemaatregelen
  • Verbeter de multidisciplinaire samenwerken

Sinds april 2018 zet ouderenzorgorganisatie tanteLouise in Bergen op Zoom vijftig Wolk heupairbags in om hun kwetsbaarste cliënten met valrisico te beschermen. Uit onlangs gepresenteerde resultaten blijkt dat er een afname van 25 heup, bekken- en beenfracturen (46%) is in het jaar waarin Wolk werd ingezet ten opzichte van het jaar daarvoor. In beide periodes bleef het aantal cliënten binnen de zorginstelling tanteLouise gelijk. 

Wil je inzicht in wat de Wolk Heupairbag oplevert in geld, in zorg, in uren, in psychische belasting en in levensvreugde voor senioren zelf? Lees hier meer

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: