...

Het Zorg Innovatie Forum (ZIF)

Het Zorg innovatie Forum is een netwerk van meer dan 40 organisaties gelegen in Noord-Nederland. Ze maken zich sterk voor structurele innovatie op het gebied van gezondheid. Ze proberen hun partners te inspireren en daardoor hen te helpen bij vernieuwingen. Ze weten precies welke kennis waar te vinden is, ze maken verbindingen en organiseren ontmoetingen tussen bedrijven en de juiste kennispartners. Deze combinatie leidt tot een slimme samenwerking waardoor er verrassende projecten ontstaan.

Wat doet het Zorg Innovatie Forum
Het Zorg Innovatie Forum zet zich dus in voor vernieuwingen in de zorg. Dit gebeurt in samenwerking met zorgaanbieders, verzekeraars, woonbouwcorporaties, instellingen uit het sociale domein en kennisinstellingen. Hier worden zoveel mogelijk burgerinitiatieven bij betrokken om op deze manier de zorg kwalitatief beter en goedkoper te maken. Samen met hun netwerkpartners stellen ze een innovatie agenda op. Hierbij ligt de focus voornamelijk op ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen maar ook op effectieve ouderenzorg en jeugd en preventie. Een voorbeeld hiervan is dat het Zorg Innovatie Centrum tot eind 2016 programmaleider is geweest van het Nationaal Programma Ouderenzorg in Noord-Nederland. En Sinds 1 januari coördineren ze de regiotafels in Noord-Nederland onder de noemer Anders Oud 2010. Hiernaast organiseren ze ook diverse activiteiten rondom jeugd op het gebied van preventie en leefstijlinterventie. Ze voeren ook een aantal projecten uit samen met onze netwerkpartners en ze zijn erg ervaren in het schrijven van subsidie aanvragen.

Onafhankelijke netwerkorganisatie
Als onafhankelijke netwerkorganisatie zetten ze partners op het juist pad van innovatieve oplossingen voor moeilijk knelpunten. Ze helpen en inspireren hun stakeholders bij vernieuwingen. Er worden ontmoetingen geregeld tussen bedrijven en de juiste kennispartners. Deze samenwerking leidt vaak tot verrassende projecten en slimme samenwerkingen. Dit doen ze samen met meer dan 40 organisaties in Noord-Nederland.

Noord-Nederland is daarin een voorloper. Daarom wordt er een podium aangeboden om de behaalde successen breed uit te dragen. Dit wordt zowel regionaal als nationaal en internationaal gedaan. 

Het Zorg innovatie Forum zoekt naast dit alles ook actief naar ondersteunende subsidieprogramma’s en beleidsregels om al deze initiatieven van de grond te krijgen. Een project blijft op deze manier niet alleen een idee. We helpen de stakeholders het idee uit te werken en financieren. Het Zorg Innovatie Forum is dus een projectpartner, coördinator en een netwerkorganisatie. Een aantal voorbeelden waar het Zorg Innovatie Forum mee samen werkt: 

  • Nederland Rook Vrij 
  • Alles is gezond
  • Platform Geef
  • MVO Alliantie Noord-Nederland

Wil je meer weten over de zorginnovatie van Wolk heupairbag? Download ons Whitepaper.

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: