...

Kenniscentrum zorginnovatie

Kenniscentrum Zorginnovatie draagt met ongeveer 135 medewerkers bij aan de praktijk van de gezondheidszorg. Het kenniscentrum onderzoekt zorginnovaties in en mét de praktijk. Leraren en onderzoekers werken samen met de professionals van de toekomst. Door deze gecombineerde kennis proberen ze vraagstukken in de praktijk op te lossen. Dit is inspirerend voor de studenten en relevant voor het toetsen en het bouwen van theorieën. 

Zes kenniscentra zorginnovatie
Hogeschool Rotterdam focust zich op 6 regionale verankerde thema’s in 6 kenniscentra. In deze kenniscentra zijn meerdere leraren en onderzoekers aanwezig die druk onderzoek aan het verrichten zijn. Wij richten ons in dit artikel meer op het Kenniscentrum Zorginnovatie maar de andere thema’s van Kenniscentra zijn:

  • Kenniscentrum Business Innovation
  • Kenniscentrum Talentenontwikkeling
  • Kenniscentrum Willen de Krooning Academy
  • Kenniscentrum Creating 010 
  • Kenniscentrum Duurzame Havenstad

Hieronder volgen actuele projecten van het Kenniscentrum Zorginnovatie: 

  • Smart & Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam is een samenwerking tussen bedrijven, een zorgorganisatie en Hogeschool Rotterdam en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Het project focust zich op het verbeteren van veiligheid en zelfredzaamheid van individuele zorgcliënten middels het onderzoeken, ontwikkelen, prototypen en testen van nieuwe technologische toepassingen op een duurzame manier. Hierbij staan de eindgebruikers (zorgcliënten en zorgprofessionals) centraal. 
  • Voor jongeren met een chronische darmziekte is het belangrijk dat naarmate ze ouder worden de regie over hun medische zorg en hun leven kunnen overnemen van ouders/verzorgers. Omdat de normale taken in het leven van jongeren met chronische darmziekte al lastig zijn is er een nieuw programma opgesteld om jongeren te ondersteunen, uit te dagen en versterken bij het ontwikkelen van zelfstandigheid en hun eigen regie. Jongeren moeten zelf keuzes leren maken met hun zorgverleners en niet meer afhankelijk zijn van ouders of verzorgers. Het nieuwe programma: Ready Steady Go ondersteunt hierbij.
  • Voor taalontwikkeling van jonge kinderen is goed taalaanbod erg belangrijk. De taalverwerving kan met nieuwe strategieën dagelijks worden gestimuleerd.  Logopedisten kunnen deze vaardigheden overbrengen aan de personen, die dagelijks communiceren met een kind. In dit project ontwikkelen Hogeschool Rotterdam, ZOLORO en vier Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) -locaties de training ‘Taal Vooraan’. Hierin worden pedagogisch medewerkers van drie VVE-lokaties in Rotterdam on-the-job gecoacht.
  • Arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking vanuit organisatieperspectief. Hier wordt onderzocht welke bevorderende en belemmerende factoren er zijn voor werkgevers rondom het aannemen en duurzaam inzetten van mensen met een arbeidsbeperking.

Wil jij op de hoogte blijven van de zorginnovaties van Wolk heupairbag? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: