...

Technologie en ouderen

Sommige ouderen zitten op Facebook en Instagram terwijl andere hier nog nooit van gehoord hebben of nog nooit een computer hebben aangeraakt. Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis en moeten daarom wel gebruik maken van technologie om dit zolang mogelijk vol te houden. Een onderzoek van de Gemeente Den Haag en het LIMC-Campus toonde aan dat ouderen die technologie toepassen in hun dagelijks leven een betere kwaliteit van leven ervaren. Ook blijkt dat de afname van de fysieke kwaliteit van ouderen een stuk minder wordt. De onderzoekers komen tot 4 duidelijke conclusies:

  • Cruciaal is dat digitale hulpmiddelen echt passen bij de behoeften van de ouderen.
  • Digitale technologie werkt voor ouderen alleen als ze daar ondersteuning bij krijgen.
  • Technologische hulpmiddelen om langer thuis te wonen werkt alleen als dit de vraag is van een hulpbehoevende.
  • Ouderen staan alleen open voor technologische hulpmiddelen als ze hele goede en uitgebreide informatie ontvangen hierover.

Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat de wethouder Zorginnovatie van de Gemeente Den Haag deze aanbevelingen over neemt. Zij gelooft er in dat zorginnovatie daarin de toekomst heeft. Ze legt uit dat ze mensen niet voor machines wil vervangen maar om met techniek meer mensen mens te laten zijn. Dankzij dit onderzoek wordt ook het vooroordeel verbroken dat ouderen en digitale techniek niet samengaan. Als de technologie betrouwbaar is en op maat kan worden geleverd, is dit voor ouderen een goede oplossing.

Dit onderzoek is gestart in 2016 als uitwerking van het Zorg en ICT-programma en is nu onderdeel van het actieprogramma innovatie en zorg 2019-2022. Het doel hiervan si om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen met behulp van technologie. Onderlinge verbondenheid en technologiegebruik zouden aan dit doel bijdrage denken ze. Hieronder een aantal voorbeelden van technologische innovaties waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen.

– Slimme huishoudelijke apparaten die draadloos verbonden zijn met het internet zorgen voor een eenvoudig besturingssysteem. Apparaten zoals thermostaten, alarmsystemen maar ook wasmachines kunnen met één knop op een tablet of smartphone worden aangezet.

– De zorgvraag verandert. Heel veel zorginstellingen in Nederland bieden zorg op afstand. Dit kan betekenen dat mensen die zelfstandig wonen een gepersonaliseerd alarm krijgen met een achterliggende meldcentrale. Zelfstandig wonende kunnen ook via een tablet een huisartsconsult krijgen en ook zelf met de nodige apparatuur hun hartritme meten.

– Sensorsystemen in huis zijn tegenwoordig ook erg populair. Dankzij de slimme sensoren kan elke beweging worden gevolgd in huis en zo kan een val ook direct herkend worden. De sensoren kunnen zien of de persoon zelf kan opstaan of niet. Zo niet, gaat er een alarm af bij de zelfgekozen contactpersoon.

– Ook Wolk heupairbag maakt het voorsenioren mogelijk om langer thuis te blijven wonen en meer vrijheid te ervaren. Dit komt omdat zij minder valangst ervaren doordat hun val gebroken wordt wanneer zij vallen en hierdoor heupfracturen voorkomen.

Meer lezen? Bekijk onze laatste nieuwsberichten: